Piedi Perfetti


www.piediperfetti.nl
info@sportcorrect.nl

 


Adres:
Ouwelsestraat 1a
5311 EG Gameren
Telefoon: 06 - 45 268 359
   
AGB - code 26-000 659


Openingstijden:

Op afspraak

 

 

 

 

 

 

 

Podoposturale Therapie:

Podoposturale therapie is een houdingscorrigerende therapie door middel van inlegzooltjes (correctiezooltjes). Bij een eerste onderzoek worden de klachten besproken. Vervolgens worden de nek, wervelkolom, bekken, benen, voeten e.d. onderzocht. Er wordt onderzoek gedaan in stand en tijdens het lopen.
Met behulp van een voetspiegel worden drukvlakken van de voetzool bekeken, ook wordt er een voetafdruk gemaakt.
Met alle gegevens uit genoemd onderzoek wordt met behulp van stukjes kurk een correctiezooltje gemaakt waardoor de lichaamshouding verandert. Na enkele weken volgt een controle afspraak om te zien of het beter gaat en of er iets veranderd moet worden aan het correctiezooltje.

 

Correctiezooltjes:
Geen twee voeten zijn gelijk, zelfs niet de rechter en linker in spiegelbeeld, daarom ontwerp ik de zoolvlakken individueel door gebruikmaking van de reken- en analysemethode en zooltechniek volgens methode Derks. De zolen worden in de werkplaats met de hand gemaakt. Dit maatwerk is een hele verbetering voor mensen met voetklachten.
Wanneer u de zolen gaat dragen heeft het lichaam korte of langere tijd nodig om zich aan te passen. Dit kan zich de eerste paar weken uiten in spierpijnen. De verschillende spierketens worden immers anders aangespannen.

 

Myofasciale Triggerpoint Therapie:
Een verkeerde voetstand kan de houdingsspieren in het lichaam ontregelen. Bij een ontregeling van spieren is er sprake van een dysbalans. De spieren spannen sterker aan. Ze worden harder en pijnlijk.
Pijnen door tenderpoints (pijn in bepaalde spiergebieden bij ontregeling van de spier) zijn niet zichtbaar op röntgenfoto’s en de klachten worden doorgaans niet als zodanig herkend.
Door verhoging van spierspanning verkort en verdikt de spier. Oorsprong en aanhechting van de spier komen dichter bij elkaar te liggen. Dit kan de aanleiding zijn voor het ontstaan van een bekkenscheefstand en daarmee een beenlengteverschil. Een dergelijk beenlengteverschil berust dus niet op een verschil in botlengte of bouw maar op een verschil in spierspanning. Het verdwijnt als de dysbalans in de spier(en) door de therapie opgeheven wordt. Tijdens de behandeling worden de betreffende spieren afgekoeld door een chloorethyl-spray en gelijktijdig gerekt. Het effect van de behandeling is het op lengte brengen van de spier met een verbetering van de spierspanning, de trigger- en tenderpoints, dus een afname van de pijn. Het is een unieke methode om pijnklachten, veroorzaakt door dysbalans van spieren te verminderen.

 

De behandeling:
Bij de myofasciale triggerpoint therapie stelt men tijdens het onderzoek vast of er trigger- en tenderpoints van de spieren zijn die de pijnklachten verklaren. Als dit het geval is vindt de behandeling plaats: de betreffende spieren worden afgekoeld door een chloorethyl-spray en gelijktijdig gerekt. Daarna worden ze waar nodig verwarmd door massage. Het effect van de behandeling is het op lengte brengen van de spier met een verbetering van de spierspanning, de trigger- en tenderpoints, dus een afname van de pijn. Verder is het effect een correctie van de bewegingsketens en de houding met doorbreking van de vicieuze cirkel.
Het is een unieke methode om pijnklachten, veroorzaakt door dysbalans van spieren te verminderen.